ISIN and CFI codes allocation
ISIN Allocation News

03.04.24

NSD has allocated an ISIN to investment units of STROYKOM-KAPITAL


National Settlement Depository informs about allocation of international identification code - ISIN to the mentioned below securities:

ISIN Details
ISINRU000A1086G6
Date of Allocation April 3, 2024
Security (Units) Details
Fund Name STROYKOM-KAPITAL
Fund Type Closed-end investment fund
Object of Ivestment Realty investment
Security Type Investment units
Registration Number 1326-75409847
Date of Registration December 12, 2008
Management Company OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOST'YU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA "GAMMA GRUPP"
Specialized Depository ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO "PERVYY SPETSIALIZIROVANNYY DEPOZITARIY"
Registrar ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO "PERVYY SPETSIALIZIROVANNYY DEPOZITARIY"

Registration Number - means, depending on the financial instrument, a state registration number / identification number / registration number / number of the Investment fund's asset management rules / number of the mortgage pool management rules.

Registration Date - means, depending on the financial instrument, a state registration date / identification number assignment date / registration date / registration date of the Investment fund's asset management rules / registration date of the mortgage pool management rules.

Back

Printed version