ISIN and CFI codes allocation
ISIN Allocation News

14.01.22

NSD has allocated an ISIN to AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO "MOSKOVSKOYE GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE PO SODEYSTVIYU V REGISTRATSII KONDOMINIUMOV I SOZDANII TOVARISHCHESTV SOBSTVENNIKOV ZHIL'YA" ordinary shares , issue 1-01-12525-A-007D


National Settlement Depository informs about allocation of international identification code - ISIN to the mentioned below securities:

ISIN Details
ISINRU000A104EW2
Date of Allocation January 14, 2022
Security (Issue) Details
Issuer AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO "MOSKOVSKOYE GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE PO SODEYSTVIYU V REGISTRATSII KONDOMINIUMOV I SOZDANII TOVARISHCHESTV SOBSTVENNIKOV ZHIL'YA"
Issuer Taxpayer Identificaton Number 7707634445
Security Ordinary Shares
Security Form Uncertificated registered
Registration Number 1-01-12525-A-007D
Date of Registration December 30, 2021
Face Value 100.00
Currency of Face Value RUB

Registration Number - means, depending on the financial instrument, a state registration number / identification number / registration number / number of the Investment fund's asset management rules / number of the mortgage pool management rules.

Registration Date - means, depending on the financial instrument, a state registration date / identification number assignment date / registration date / registration date of the Investment fund's asset management rules / registration date of the mortgage pool management rules.

Back

Printed version